BDAR
gdpr

Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus darbotvarkė

Data

2021-06-15

8.30 TVŪD prie VRM vadovybės ir skyrių vedėjų pasitarimas (nuotolinis).

10.00  "Ekspertus ir bendruomenę įtraukianti Augustinų komplekso architektūrinių ir socialinio įveiklinimo galimybių studija" komandos susitikimas (nuotolinis).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-14