BDAR
gdpr

Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus darbotvarkė

Data

2021-06-30

8.30 TVŪD prie VRM vadovybės ir skyrių vedėjų pasitarimas (nuotolinis).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-25