BDAR
gdpr

Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus darbotvarkė

Data

2021-07-09

08:00 – VRM Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis

09:00 - TVŪD prie VRM vadovybės ir skyrių vedėjų pasitarimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-07