BDAR
gdpr

Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus darbotvarkė

Data

2021-07-27

8.30 TVŪD prie VRM vadovybės ir skyrių vedėjų pasitarimas (nuotolinis).

9.00 Ekstremaliosios situacijos valdymo grupės pasitarimas (nuotolinis).

10.00 TVŪD prie VRM vadovybės ir Ginklų skyriaus pasitarimas (nuotolinis).

11.30 Pasitarimas su Ministre.  

13.00 Migrantų apgyvendinimo grupės posėdis (nuotolinis).

13.30 Migrantų situacijos aptarimas - viešieji pirkimai (nuotolinis).

15.00 Migrantų situacijos aptarimas - apgyvendinimas (nuotolinis).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-27