BDAR
gdpr

Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus darbotvarkė

Data

2021-08-09

8.30 TVŪD prie VRM vadovybės ir skyrių vedėjų pasitarimas (nuotolinis).

9.00 Ekstremaliosios situacijos valdymo grupės pasitarimas (nuotolinis).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-09