BDAR

Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus darbotvarkė

Data

2020-07-21

8.15 val. kassavaitinis TVŪD prie VRM vadovybės ir skyrių vedėjų pasitarimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-10