BDAR

Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus darbotvarkė

Data

2020-08-17

8.30 val. kassavaitinis TVŪD prie VRM vadovybės ir skyrių vedėjų pasitarimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-17