copyright

Ginklų fondo reorganizavimas

Informuojame, kad 2020 m. gegužės 7 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-450 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo sąlygų aprašas, bei nustatyta, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos perima Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2019 m. gruodžio 5 d. įstatymo Nr. XIII-2618 redakcija) 23 straipsnio 1 dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje, 41 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 42 straipsnio 4 ir 6 dalyse, 43 straipsnio 3, 4 ir 6 dalyse, 451 straipsnyje nustatytas Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas.

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

I. ĮSTATYMAI

1. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9db38f20225011eabe008ea93139d588

 

 

Dėl Ginklų, šaudmenų ir jų dalių naikinimo taisyklių patvirtinimo
 

 

2. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 8, 16, 23, 24, 25, 26, 30, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45-1 straipsniu įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdebd280225011eabe008ea93139d588

 

3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/590deca022f811eabe008ea93139d588

 

4. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ddf0840225211eabe008ea93139d588

 

5. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e149aa0225311eabe008ea93139d588

 

6. Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 22 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb29de00225111eabe008ea93139d588

 

7. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c133740225111eabe008ea93139d588

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 165 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d9e0dc205a2a11ea931dbf3357b5b1c0

 

III. VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAI

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 1V-377 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 416 „Dėl Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5dc5f99082f711eab005936df725feed

 

2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gegužės 7 d.  įsakymas Nr. 1V-450 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bf3800094f811ea9515f752ff221ec9 


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25