BDAR
gdpr

Viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų prevencija

Už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos paskirtas atsakingas asmuo (atitikties pareigūnas): Irena Martinkėnienė, tel. Nr. (8 5) 271 72 90, el. p. irena.martinkeniene@vrm.lt (jos nesant, Danguolė Dikovičienė, tel. Nr. (8 5) 271 89 34, el. p. danguole.dikoviciene@vrm.lt)

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigybių, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-03