BDAR
gdpr

A kategorijos šaunamųjų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įsigyjimas nuotoliniu būdu

Asmenys, turintys teisę turėti A kategorijos ginklus, numatytus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 2 (tik Lietuvos šaulių sąjungos nariai, profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai ar kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai), 6, 7, 8 ir 9 punktuose, duslintuvus, A kategorijos ginklams skirtus šaudmenis gali įsigyti užsienio valstybėse nuotoliniu būdu (elektroninėmis priemonėmis) vadovaudamiesi Asmenų nuotoliniu būdu įsigyjamų ar įsigytų A kategorijos šaunamųjų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių priėmimo ir perdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2020 m. rugsėjo 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. 8V-164 „Dėl Asmenų nuotoliniu būdu įsigyjamų ar įsigytų A kategorijos šaunamųjų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių priėmimo ir perdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Norintys įsigyti A kategorijos ginklų užsienio valstybėse nuotoliniu būdu (elektroninėmis priemonėmis) turi atlikti šiuos veiksmus:

       1. Internetu susirasti pardavėją (prekiautoją ginklais) ir išsirinkti ginklus, kuriuos norima įsigyti;

       2. Užpildyti prašymą Departamentui (Aprašo 1 priedas). Užpildytą ir pasirašytą prašymą galima atvežti į Departamentą pasiskambinus ir suderinus atvykimo datą ir laiką tel. (8 5) 2718525 arba atsiųsti paštu, adresas Linkmenų g. 26, 08217 Vilnius, ar el. paštu [email protected];

       3. Departamentas gavęs asmens prašymą parengia raštą prašyme nurodytai policijos įstaigai ir prašymą pateikusiam asmeniui, kad priims prašyme nurodytus ginklus;

       4. Asmuo gavęs Departamento raštą turi kreiptis į prašyme nurodytą policijos įstaigą dėl išankstinio sutikimo įvežti ginklą į Lietuvos Respubliką;

     5. Asmuo, gavęs išankstinį sutikimą įvežti ginklą, turi kreiptis į pasirinktą pardavėją (prekiautoją ginklais) dėl ginklų įsigijimo ir pateikti visus reikiamus dokumentus. Pardavėjui (ginklų prekiautojui) patvirtinus, kad ginklai gali būti išvežti į Lietuvos Respubliką, atlikti ginklo pirkimą internetu, nurodant gavėją – Departamentą, adresas Linkmenų g. 26, 08217 Vilnius;

      6. Departamentas, gavęs ginklus, informuoja asmenį prašyme nurodytais kontaktais apie jų atsėmimą. Atvykdamas atsiimti ginklų asmuo privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, leidimą įsigyti ginklus (jeigu toks leidimas reikalingas) bei dokumentą, suteikiantį teisę įvežti ginklus ir (ar) šaudmenis iš užsienio valstybės. Jeigu atsiimant ginklus reikia mokėti papildomus mokesčius, asmuo privalo kartu su Departamento darbuotoju vykti atsiimti ginklus ir sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius;

      7. Asmuo, atsiėmęs ginklus iš Departamento, turi nuvykti su jais į policijos įstaigą, kuri išdavė leidimą įvežti ginklą, ir įregistruoti ginklus (būtina pateikti ginklą ir ES valstybės narės leidimą vežti ginklus)

 

 

Asmenų nuotoliniu būdu įsigyjamų ar įsigytų A kategorijos šaunamųjų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių priėmimo ir perdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas

 

Prašymo priimti asmens įsigyjamus ar įsigytus ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis TVŪD adresu bei juos gavus perduoti asmeniui forma

 

TVŪD adresu gautų asmenų užsienio valstybėse nuotoliniu būdu (elektroninėmis priemonėmis) įsigytų A kategorijos šaunamųjų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių registre forma

 

Asmenų užsienio valstybėse nuotoliniu būdu (elektroninėmis priemonėmis) įsigytų A kategorijos šaunamųjų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių priėmimo-perdavimo akto forma

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-30