BDAR
gdpr

Ginklų fondo reorganizavimas, perimtos funkcijos

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 165 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“, Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) nuo 2020 m. liepos 1 d. perėmė pagrindines Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos funkcijas:

                   1) atrinkti subjektą, turintį teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis ir jų dalimis, kuris realizuos iš asmenų paimtus tinkamus naudoti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis;

                   2) realizuoti iš asmenų paimtus ar asmenų perduotus tinkamus naudoti A kategorijos ginklus, ginklų dalis ir šaudmenis, skirtus tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėlius taip pat Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių;

                   3) naikinti netinkamus naudoti ar perduotus sunaikinti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis;

                   4) aprūpinti valstybės institucijas ir įstaigas, išskyrus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją, jai pavaldžias įstaigas ir Lietuvos kariuomenę, visų kategorijų ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis ir jų dalimis, atlikti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių pirkimus;

                   5) užtikrinti galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą, įsigyti A kategorijos ginklų, ginklų dalių ir šaudmenų, skirtų tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėlių, taip pat Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių;

               Departamentui, be kita ko, suteiktos šios teisės:

               1) eksportuoti, importuoti, vežti visų kategorijų ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, taip pat Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių;

               2) prekiauti visų kategorijų ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, taip pat Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvėmis, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvėmis, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-24