BDAR
gdpr

Teisės aktai, reglamentuojantys funkcijas ginklų apyvartos srityje

I. ĮSTATYMAI

1. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9db38f20225011eabe008ea93139d588

2. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 8, 16, 23, 24, 25, 26, 30, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45-1 straipsniu įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdebd280225011eabe008ea93139d588

3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/590deca022f811eabe008ea93139d588

4. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ddf0840225211eabe008ea93139d588

5. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e149aa0225311eabe008ea93139d588

6. Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 22 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb29de00225111eabe008ea93139d588

7. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c133740225111eabe008ea93139d588

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 165 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d9e0dc205a2a11ea931dbf3357b5b1c0

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 431 „Dėl Apdovanojimo ginklais taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0387184DA423/asr

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3F09D74393F9/asr

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 600 „Dėl Ginklų registro reorganizavimo ir Ginklų registro nuostatų patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d8b394e0aedb11eab9d9cd0c85e0b745

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff2e7320b77d11e98451fa7b5933515d/asr

III. VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAI

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 1V-377 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 416 „Dėl Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5dc5f99082f711eab005936df725feed

2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gegužės 7 d.  įsakymas Nr. 1V-450 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bf3800094f811ea9515f752ff221ec9 

IV. TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

1. Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 8V-118 „Dėl Perduotų realizuoti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių vertės apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2dfcfe40cfd511eaabd5b5599dd4eebe

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-24