Pareigų aprašymas Spausdinti

 

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA:

PASKIRTIS:

VEIKLOS SRITIS:

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS: