Pareigų aprašymas Spausdinti

APRŪPINIMO SKYRIAUS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTĖ

 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  (toliau – Departamentas) Materialinio aprūpinimo skyriaus (toliau – Skyrius) viešojo administravimo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybių grupė – specialistai.

Pareigybės paskirtis:

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: