Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ
 

         Paskirtis: 

         Veiklos sritis: 

         Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, atlieka šias funkcijas: