Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS

TARNAUTOJA, ATLIEKANTI BENDRAS FUNKCIJAS

 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) tarnautojas, atliekantis bendras funkcijas, yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir priklauso kvalifikuotų darbuotojų grupei.

Pareigybės paskirtis:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: