Pareigų aprašymas Spausdinti

GINKLŲ SKYRIAUS

GINKLŲ ŽINOVAS

 

 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas)  Ginklų skyriaus (toliau – Skyrius) ginklų žinovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybių grupė – specialistai.

 

Skyriaus ginklų žinovo pareigybė skirta užtikrinti valstybės politikos įgyvendinimą ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių, ginklų dėtuvių apyvartos srityje ir  ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių, ginklų dėtuvių apskaitos kontrolės, priėmimo, perdavimo, realizavimo procedūrų vykdymą.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.