Pareigų aprašymas Spausdinti

GINKLŲ SKYRIAUS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTĖ

 

 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas)  Ginklų skyriaus (toliau – Skyrius) viešojo administravimo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybių grupė – specialistai.

 

Skyriaus viešojo administravimo specialisto pareigybė skirta vykdyti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių, ginklų dėtuvių techninių specifikacijų rengimą viešiesiems pirkimams atlikti bei vykdyti sudarytas sutartis dėl ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių, ginklų dėtuvių.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.