Pareigų aprašymas Spausdinti

GINKLŲ SKYRIAUS

GINKLININKAS

  

 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas)  Ginklų skyriaus (toliau – Skyrius) ginklininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybių grupė – specialistai.

 

 Skyriaus ginklininko pareigybė skirta Skyriuje vykdyti pagal Departamento nustatytą tvarką ginklų, ginklų priedų, šaudmenų ir jų dalių, ginklų dėtuvių sunaikinimą, priėmimą – išdavimą, apskaitą.

 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.