Pareigų aprašymas Spausdinti

GINKLŲ SKYRIAUS

GINKLININKAS

 

 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas)  Ginklų skyriaus (toliau – Skyrius) ginklininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybių grupė – specialistai.


 

 Skyriaus ginklininko pareigybė skirta vykdyti A kategorijos ginklų, ginklų dalių ir šaudmenų, priedėlių ir dėtuvių realizavimą, ardymą.


 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.