Pareigų aprašymas Spausdinti

GINKLŲ SKYRIAUS

GINKLININKAS

 

 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas)  Ginklų skyriaus (toliau – Skyrius) ginklininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybių grupė – specialistai.

 

Skyriaus ginklininko pareigybė reikalinga Skyriuje vykdyti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių, ginklų dėtuvių, tvarkymą; ruošti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis, dėtuves naikinimui, juos naikinti ir atlikti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių  remontą.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.