Pareigų aprašymas Spausdinti

GINKLŲ SKYRIAUS

PATARĖJAS

 

 

         Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas)  Ginklų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybių grupė – specialistai.

 

         Skyriaus patarėjo pareigybė skirta padėti Skyriaus vedėjui įgyvendinti sprendimus ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvartos srityje ir užtikrinti tinkamą ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių, ginklų dėtuvių administravimą.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.