Pareigų aprašymas Spausdinti

GINKLŲ SKYRIAUS

PATARĖJAS (MENTORIUS)

 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Ginklų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas (mentorius) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Tai yra specialistų grupės pareigybė.

 

Pareigybės paskirtis:

 

 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Darbuotojas, einantis Skyriaus patarėjo (mentoriaus) pareigas, atlieka šias funkcijas: