Pareigų aprašymas Spausdinti

APSKAITOS IR FINANSŲ SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos ir finansų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

 Paskirtis:

 Vyresnysis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas: