Pareigų aprašymas Spausdinti

APSKAITOS IR FINANSŲ SKYRIAUS

VYRESNIOJI SPECIALISTĖ
 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos ir finansų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

Paskirtis:

Veiklos sritis:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: