Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VEDĖJAS

             Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės ir veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

Paskirtis :

Veiklos sritis:

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus vedėjo pareigas, atlieka šias funkcijas: