Pareigų aprašymas Spausdinti

APSKAITOS IR FINANSŲ SKYRIAUS

VEDĖJA

                      Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos ir finansų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

  Paskirtis:

Veiklos sritis:

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: