Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTĖ

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  (toliau – Departamentas) Teisės ir veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) viešojo administravimo specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

Pareigybės paskirtis:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Darbuotojas atlieka šias funkcijas: