Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

VEDĖJAS

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, užtikrinti Skyriaus kompetencijai priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

Veiklos sritis:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: