Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

Paskirtis:

Veiklos sritis:

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, atlieka šias funkcijas: