Pareigų aprašymas Spausdinti

APRŪPINIMO SKYRIAUS

VEDĖJAS
 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Aprūpinimo skyrius (toliau – Skyrius).

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: