Pareigų aprašymas Spausdinti

APRŪPINIMO SKYRIAUS

TARNAUTOJA, ATLIEKANTI BENDRAS FUNKCIJAS 

 

 Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Aprūpinimo skyriaus (toliau – Skyrius) tarnautojas, atliekantis bendras funkcijas, yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir priklauso kvalifikuotų darbuotojų grupei.

 Pareigybės paskirtis:

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.