Pareigų aprašymas Spausdinti

APRŪPINIMO SKYRIAUS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTĖ

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  (toliau – Departamentas) Aprūpinimo skyriaus (toliau – Skyrius).

 Pareigybės paskirtis:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: