Pareigų aprašymas Spausdinti

APRŪPINIMO SKYRIAUS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTĖ

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  (toliau – Departamentas) Aprūpinimo skyrius (toliau – Skyrius).

Pareigybės paskirtis :

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: