Pareigų aprašymas Spausdinti

 

ŪKIO SKYRIAUS

VEDĖJAS       

        Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

   Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus vedėjo pareigas, atlieka šias funkcijas: