Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS

STALIUS

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas)  Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) stalius yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

 Pareigybės paskirtis:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: