Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės ir veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

Paskirtis:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: