Pareigų aprašymas Spausdinti

 

TEISĖS IR VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

PATARĖJA

 

Pareigybės paskirtis:

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Darbuotojas, einantis Skyriaus patarėjo pareigas, atlieka šias funkcijas: