Pareigų aprašymas Spausdinti

 

TEISĖS IR VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

PATARĖJA (MENTORĖ)

 

        Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės ir veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas (mentorius) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Tai yra specialistų grupės pareigybė.

 

Pareigybės paskirtis: 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Darbuotojas, einantis Skyriaus patarėjo (mentoriaus) pareigas, atlieka šias funkcijas: