Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRESNIOJI SPECIALISTĖ

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės ir veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

Paskirtis:

Veiklos sritis:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: