Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS IR VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 

 Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės ir veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

Paskirtis :

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, atlieka šias funkcijas: