Pareigų aprašymas Spausdinti

APSKAITOS IR FINANSŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos ir finansų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

Paskirtis:

Veiklos sritis:

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: