Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

PATARĖJA

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

Paskirtis:

Veiklos sritis:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus patarėjo pareigas, atlieka šias funkcijas: