Pareigų aprašymas Spausdinti

APRŪPINIMO SKYRIAUS

PATARĖJAS

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Aprūpinimo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybių grupė – specialistai.

Pareigybės paskirtis:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: