Pareigų aprašymas Spausdinti

APRŪPINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: