Pareigų aprašymas Spausdinti

 

ŪKIO SKYRIAUS

PATARĖJO
 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Ūkio skyriaus (toliau - Skyrius)  patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

Paskirtis:

Veiklos sritis:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: