Pareigų aprašymas Spausdinti

Ūkio skyriaus

Patarėjas

 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas)  Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: