Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS

PATARĖJAS
 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

 Pareigybės paskirtis:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: