Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ
 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas)  Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

Paskirtis:

Veiklos sritis:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos: