Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTO
 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas)  Ūkio skyriaus (toliau - Skyrius) viešojo administravimo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybių grupė – specialistai.

 Pareigybės paskirtis:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: