Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTĖ

 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  (toliau – Departamentas) Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) viešojo administravimo specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

 

Pareigybės paskirtis:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: