Pareigų aprašymas Spausdinti

 

ŪKIO SKYRIAUS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTĖ (DISPEČERĖ)

 Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas)  Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) viešojo administravimo specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

 Pareigybės paskirtis:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: